Cách vào tiền lô nuôi khung 3 ngày

Nuôi lô khung 3 ngày – Soi cầu lô

Nuôi lô khung là chơi theo phương pháp  có nhiều yếu tố quyết định đến khả năng thành công lớn trong thời gian nuôi.  cách vào tiền nuôi lô khung là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Ảnh hưởng đến chúng ta sẽ lời nhiều hay ít trong quá trình nuôi lô khung. 

Tham khảo cách vào tiền nuôi lô miền bắc khung 3 ngày va khung 5 ngày thu tiền lãi khoa học

Cách vào tiền nuôi lô khung 3 ngày hiệu quả nhất

Cách vào tiền nuôi lô khung 5 ngày 

Với cách này chúng ta chơi với tỉ lệ 1:2:4:8:20, Chúng ta vào tiền theo từng ngày như sau.

+ Ngày thứ nhất : đánh 10 điểm lô, chi = 230k. Nếu ngày 1 lô về 1 nháy thì chúng ta lời  800k – 230k = 570k và chúng ta nuôi lô mới với cách vào tiền như trên. Nếu ngày 1 lô nuôi chưa về thì chúng ta nuôi ngày 2.

+ Ngày thứ 2 : đánh 20 điểm lô, chi 20đ = 460k,  nếu ngày 2 lô nuôi về 1 nháy thì chúng ta lời 1.600k– 460k = 1.140k (lời trong 2 ngày nuôi sau khi trừ tiền đánh là 1.140k – 230k = 910k). Chúng ta sẽ nuôi lô mới và vào tiền như trên. Nếu lô nuôi ngày 2 chưa về thì chúng ta tiếp tục nuôi ngày 3.

+ Ngày thứ 3 : đánh 40 điểm lô, chi 40đ = 920k, nếu ngày 3 lô về 1 nháy thì chúng ta lời 3.200k – 920k= 2.280k. (lời trong 3 ngày nuôi sau khi trừ tiền đánh là 2.280k – 230k– 460k = 1.590k). Chúng ta nuôi lại lô mới và vào tiền như trên, nếu lô nuôi ngày 3 chưa về thì chúng ta tiếp tục nuôi ngày 4.

Cách vào tiền nuôi lô khung ngày thứ 4

+ Ngày thứ 4 : đánh 80 điểm lô, chi 80đ = 1.840k, nếu ngày 4 lô nuôi về 1 nháy thì chúng ta lời 80đ = 6.400k -1.840k = 4.560k (lời trong 4 ngày nuôi sau khi trừ tiền đánh là 4.560k – 920k – 460k – 230k = 2.950k). Chúng ta nuôi lô mới với cách vào tiền như trên, nếu lô nuôi ngày 4 chưa về thì nuôi tiếp ngày 5.

+ Ngày thứ 5 : đánh 200 điểm lô, chi 200đ = 4.600k. Nếu ngày 5 lô nuôi về 1 nháy thì chúng ta lời 11.400k (lời trong 5 ngày nuôi. Sau khi trừ tiền đánh là 11.400k– 1.840k – 920k – 460k – 230k = 7.950k ).

Trên đây là bài hướng dẫn cách vào tiền nuôi lô trong vòng 3 ngày và 5 ngày mà chúng tôi đã chia sẻ xong.  Anh em cũng có thể chơi theo tỉ lệ khác làm sao mà chia tiền đầu tư hợp lý và thu tiền về .

Chúc các bạn thành công trong mỗi quy trình nuôi lô.

Xem thêm: cầu đẹp