DÀN ĐỀ 10 SỐ

Bạn là người đang muốn tìm ĐẶC BIỆT 10 số Miền Bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy ĐẶC BIỆT 10 số Miền Bắc chuẩn xác tuyệt đối trong ngày.
  ĐẶC BIỆT CHUẨN XÁC (ngày, giá : 500.000 VNĐ
 Có thể nạp cộng dồn ( 500k )
 Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone…
 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Holine/ Zalo: 0346168790

THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 10 SỐ

DÀN ĐỀ NGÀY 15/9/2019: 34 97 79 24 42 03 30 67 76 12: Ăn đề 03
DÀN ĐỀ NGÀY 14/9/2019: 39 93 37 73 68 86 19 91 89 98: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 13/9/2019: 18 81 28 82 87 78 98 89 23 32: Ăn đề 82
DÀN ĐỀ NGÀY 12/9/2019: 87 78 37 73 79 97 46 64 69 96: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 11/9/2019: 15 51 19 91 37 73 29 92 45 54: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 10/9/2019: 16 61 67 76 66 89 98 15 51 21: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 09/9/2019: 38 83 89 98 78 87 36 63 32 23: Ăn đề 83
DÀN ĐỀ NGÀY 08/9/2019: 38 83 36 63 68 86 85 58 19 29: Ăn đề 68
DÀN ĐỀ NGÀY 07/9/2019: 16 61 71 70 39 93 22 39 93 68: Ăn đề 16
DÀN ĐỀ NGÀY 06/9/2019: 16 61 07 70 39 93 22 36 63 67: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 05/9/2019: 05 50 48 14 41 19 91 68 86 56: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 04/9/2019: 45 46 64 47 74 96 69 79 97 14: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 03/9/2019: 45 54 09 90 36 63 52 03 30 37: Ăn đề 54
DÀN ĐỀ NGÀY 02/9/2019: 45 54 69 96 87 78 93 39 29 92: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 01/9/2019: 29 92 37 73 78 87 68 86 89 98: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 31/8/2019: 70 07 10 01 06 06 00 99 45 36: Ăn đề 60
DÀN ĐỀ NGÀY 30/8/2019: 37 16 61 98 89 36 63 47 93 39: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 29/8/2019: 78 87 37 73 98 25 52 24 42 26: Ăn đề 73
DÀN ĐỀ NGÀY 28/8/2019: 26 36 63 79 97 92 29 47 74 12: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 27/8/2019: 36 27 72 19 91 57 75 79 97 99: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 26/8/2019: 10 68 86 36 63 27 72 18 81 98: Ăn đề 63
DÀN ĐỀ NGÀY 25/8/2019: 15 51 09 90 10 01 11 44 99 06: Ăn đề 01
DÀN ĐỀ NGÀY 24/8/2019: 29 92 28 82 16 61 02 20 48 84: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 23/8/2019: 29 92 24 42 57 75 97 79 64 46: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 22/8/2019: 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93: Ăn đề 93
DÀN ĐỀ NGÀY 21/8/2019: 27 72 78 87 09 90 23 32 42 24: Trượt
DÀN ĐỀ NGÀY 20/8/2019: 65 56 09 90 87 78 69 96 26 62: Ăn đề 65
DÀN ĐỀ NGÀY 19/8/2019: 29 92 28 82 12 21 39 93 19 91: Ăn đề 82
DÀN ĐỀ NGÀY 18/8/2019: 01 10 19 91 16 61 14 41 09 65: Trượt